MPP – Maják

Zpět na seznam aktualit

V termínech 1. a 3. 11. proběhl 1. blok preventivních programů v 1. až 5. ročníku. Preventivní programy jsou zařazeny do Minimálního preventivního programu školy. Do školy byli pozváni lektoři centra primární prevence Maják. 1. a 2. třída absolvovala blok „Dobrá třídní parta“, který se zaměřoval na formování klidného a bezpečného třídního kolektivu. Žáci vyšších ročníků debatovali na téma „Šikana a agrese“. Seznamovali se slovy agresor, oběť, útočník. Snažili se na příběhu rozpoznat, zda se jedná o ubližování, jak oběti pomoci, apod.