Preventivní program pro žáky

Zpět na seznam aktualit

V termínech 14. a 16. února proběhl 2. blok preventivních programů v 1. až 5. ročníku pod vedením lektorů preventivního střediska Maják. 1. a 2. třída absolvovala blok „Agrese a šikana“. Děti se na základě příběhu snažili odhalit, zda někdo někomu ublížil, jakým způsobem, apod. 3. ročník se věnoval tématu „Dobrá třídní parta“, který se zaměřoval na formování klidného a bezpečného třídního kolektivu. Žáci vyšších ročníků debatovali na téma nebezpečí internetu. Hovořili o tom, zda používají internet, jaké informace je lépe nezveřejňovat na sociálních sítích, koho si přidat do přátel, zda dodržují pravidla věku na internetu (počítačové hry, Facebook, apod.)