Seznam přijatých uchazečů k zápisu do 1. třídy

Zpět na seznam aktualit

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělání ve školním roce 2017/2018

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení:

Registrační číslo přiděleno uchazeči Výsledek přijímacího řízení

01 přijat(a)
02 přijat(a)
03 přijat(a)
04 přijat(a)
05 přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným číslem: 9.4.2017

Mgr. Igor Slováček
ředitel školy