O veliké řepě

Zpět na seznam aktualit

Prvňáčci si pro své kamarády ve školce i ve škole připravili dramatizaci pohádky O veliké řepě.
Nejdříve si připravili ve skupinkách plakáty na představení, potom si rozdělili role, nachystali převleky a pohádku nacvičili. V pátek 5. května 2017 pohádku zahráli svým spolužákům.