Maják

Zpět na seznam aktualit

Ve dnech 23. a 30. května proběhly poslední bloky preventivních programů střediska pro primární prevenci Maják. 1. a 2. ročník se věnoval tématu „Zdravá výživa“. Děti hrály hru „Salátová mísa“, kreslily na pomyslný talíř, co mají rádi a co je zdravé, ochutnávaly různé druhy sušeného ovoce. 3. ročník měl na programu „Volný čas“. Vše probíhalo formou hry a diskuze. 4. a 5. ročník hovořil o tématu „Pestrý svět“, který se věnoval světu kolem nás, který je prezentován jako vzrušující a pestrý prostor plný zajímavých lidí, ke kterým je nutné přistupovat bez předsudků.