Renarkon

Zpět na seznam aktualit

Letošní rok nás bude opět navštěvovat středisko primární prevence Renarkon. Všechny tři bloky jsou věnovány tématu kamarádství, předcházení šikany. Děti kreslily pohádkové postavy a rozeznávaly, které jsou negativní, co by na nich změnily. Přehrávaly pohádku a hledaly v ní, co je zlo. Toto zlo se snažily přetvořit na dobro. Ve vyšších ročnících se hovořilo o tom, co rádi/neradi slyšíme, vidíme, mluvíme. Jednotlivé situace se důkladně rozebíraly.