Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Zpět na seznam aktualit

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

V souladu s ustanovením § 434 odst. 3 a  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení:

Registrační číslo přiděleno uchazeči            Výsledek přijímacího řízení

1                                                                přijat/a

2                                                                přijat/a

3                                                                přijat/a

4                                                                přijat/a

5                                                                přijat/a

6                                                                přijat/a

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem:

11. duben 2018

Mgr. Igor Slováček

ředitel školy