Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Zpět na seznam aktualit

zápis dětí  je stanoven na čtvrtek 3. května 2018 v budově MŠ v době od 9.00 do 14.00 hodin. Rodný list dítěte vezměte s sebou. K zápisu je nutné předložit Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte – od tohoto vyjádření jsou osvobozeny děti, které dosáhnou pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání). Formulář si můžete vyzvednout v MŠ denně od 6.30 – 16.30h nebo stáhnout na www.zsnosovice.cz

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

MŠ Nošovice pro školní rok 2018/2019

 

 • Povinné předškolní vzdělávání pro děti ze spádové oblasti, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let věku.
 • Přednostní přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 let věku.
 • Přednostní přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 let věku.
 • Přijetí dítěte, které před začátkem školního roku dosáhne 5 let věku, ale není ze spádové oblasti.
 • Přijetí dítěte, jehož sourozenec již MŠ Nošovice navštěvuje, které dosáhne nejpozději do 31.12.2018 3 let věku.

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 44 dětí, s dětmi zpravidla od 3-7 let věku. Provozní doba je od 6.30 – 16.30hodin. Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu„Školka plná pohody“. Našim cílem je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Co nabízíme?

 • Rodinnou atmosféru
 • Třídy vybaveny moderními hračkami a didaktickými pomůckami
 • Třídu s interaktivní tabulí
 • Kroužky angličtina, keramika, hudební nauka, příprava na školu (pro předškoláky) a plavecký výcvik (pro předškoláky)
 • Lyžařský kurz
 • Úzkou spolupráci se základní školou a Klubem rodičů
 • Paní učitelky připraveny dětem pomáhat a prohlubovat jejich dovednosti a učit je novým znalostem a vědomostem.