Preventivní program – Renarkon

Zpět na seznam aktualit

V letošním školním roce nás v rámci Minimálního preventivního programu školy navštěvuje centrum primární prevence Renarkon. První blok proběhl 22. 11. 2018, druhý se uskutečnil 26. 2. 2019. V 1. – 3. ročníku se prevence věnuje tématu kamarádství. Děti na problém pohlížejí z různých stran, diskutují v kruhu, kreslí a spolupracují ve dvojicích. Ve 4. – 5. ročníku se děti soustřeďují na toleranci – vůči kamarádům, ale také vůči menšinám (různá národnost, lidé s postižením a předsudky vůči nim, apod. ).