Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zpět na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Nošovice vyhlašuje
zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2019/2020
Místo a datum konání:
ZŠ Nošovice, Nošovice 125, 73951 – prostory 1. třídy
24. duben 2019, v době 13.00-16.30h

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání:
• Dítě narozeno od 1.9.2012 do 31.8.2013
• Vyplnění tiskopisu Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisního listu v den konání na místě.
• Občanský průkaz zákonného zástupce
• Rodný list dítěte
• Přidělení registračního čísla
• Pro případ odkladu školní docházky – zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, a to od 1. do 30. dubna 2019.