Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Zpět na seznam aktualit

proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 v budově MŠ v době od 9.00 do 14.00hod.

Rodný list dítěte vezměte s sebou.
K zápisu je nutné předložit Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte – očkování je zákonná podmínka pro přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších 5-ti let (dle § 50 zákona č.258/2000Sb.).
Formulář si můžete vyzvednout v MŠ denně v době 6.30 – 16.30 nebo stáhnout na www.zsnosovice.cz

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání MŠ Nošovice pro školní rok 2019/2020

• Povinné předškolní vzdělávání pro děti ze spádové oblasti, které k 31.8.2019 dosáhnou 5 let věku.
Dle školského zákona 561/2004 Sb.v platném znění, je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání    (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
• Přednostní přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 4 let věku.
• Přednostní přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 let věku.
• Přijetí dítěte, které před začátkem školního roku dosáhne 5 let věku, ale není ze spádové oblasti.
• Přijetí dítěte, jehož sourozenec již MŠ Nošovice navštěvuje, které dosáhne nejpozději do 31.12.2019 3 let věku.

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 44 dětí, s dětmi zpravidla od 3-7 let věku.
Provozní doba je od 6.30 do 16.30hodin.
Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu
„Školka plná pohody“.
Našim cílem je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Co nabízíme?
• Rodinnou atmosféru
• Třídy vybaveny moderními hračkami a didaktickými pomůckami
• Třídu s interaktivní tabulí
• Kroužky angličtina, keramika, hudební nauka, příprava na školu (pro předškoláky) a plavecký výcvik (pro předškoláky)
• Lyžařský kurz (pro děti od 4 let)
• Úzkou spolupráci se základní školou a Klubem rodičů
• Paní učitelky připraveny dětem pomáhat a prohlubovat jejich dovednosti a učit je novým znalostem a vědomostem.