Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Zpět na seznam aktualit

V souladu s ustanovením § 434 odst. 3 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení:

Registrační číslo přiděleno uchazeči Výsledek přijímacího řízení

1 přijat (a)
2 přijat (a)
3 přijat (a)
4 nepřijat (a)
5 nepřijat (a)
6 nepřijat (a)
7 přijat (a)
8 přijat (a)
9 přijat (a)
10 nepřijat (a)
11 přijat (a)
12 přijat (a)
13 přijat (a)
14 přijat (a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným číslem: 7. květen 2019

Mgr. Igor Slováček
ředitel školy