Charakteristika školy

Mateřská škola Nošovice zahájila svůj provoz jako polodenní a jednotřídní v roce 1946. Původně sídlila v přízemí budovy školy.

V roce 1996 ukončila svou činnost MŠ pivovar Radegast, odkud jsme dováželi obědy pro školu i školku. Tak vznikla nutnost rozšířit základní školu, postavit školku a vybudovat kuchyň.

Za jeden rok byla postavená krásná poschoďová budova.V přízemí máme moderní kuchyň a v poschodí mateřskou školu.Při projektování, stavbě i vybavení celé budovy úzce spolupracovala ředitelka MŠ, aby vše bylo plně vyhovující a ke spokojenosti dětí i zaměstnanců. Součástí mateřské školy je oplocená zahrada.

Mateřská škola byla původně jednotřídní, od roku 1995 máme dvě oddělení.

Našim cílem je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

K tomu nám pomáhá i umístění školky, která je obklopená krásnou přírodou, která vybízí k procházkám, pozorování přírody a péči o ni, vedeme děti k ekologii.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme standardní kvalitní péči obohacenou o celou řadu aktivit:

Filmová, divadelní, loutková představení, předplavecký výcvik pro děti od 5 let, polodenní vycházky do přírody, celodenní výlet, různé akce s rodiči a školou.

Úzce spolupracujeme s rodiči, Obecním úřadem Nošovice a Základní školou Nošovice.
Cílem všech zaměstnanců mateřské školy je, aby každé dítě vzhledem k jeho možnostem dosahovalo vzdělávacích a rozvojových pokroků, aby se cítilo úspěšným a uznávaným. Aby si dokázalo uvědomit své JÁ, umělo vyjádřit své názory, poznatky, myšlenky a pocity.

Všichni se snažíme, aby se dětem ve školce líbilo, aby chodily rády, byly spokojené a aby byli spokojeni také rodiče.