Informace pro rodiče

Režim dne v MŠ

6.30 – 8.30 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8.30 – 9.00 Osobní hygiena, dopolední svačinka.

9.00 – 10.00 Aktivity řízené učitelkami. Vzdělávání dětí přizpůsobujeme individuálním potřebám a
možnostem jednotlivých dětí. Pohybové aktivity.

10.00 – 11.15 Pobyt venku, příp. náhradní činnost.

11.15 – 11.30 Hygiena, příprava na oběd.

11.30 – 12.00 Oběd, příprava dětí ke spánku, předání polodenních dětí rodičům.

12.00 – 14.00 Spánek a odpočinek dětí.

14.00 – 14.30 Odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 – 16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami, zaměřené především na hry, zájmové
činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě
mateřské školy.

provozní doba MŠ: 6.30 – 16.30h