Úplata za pobyt v MŠ a stravné

Na školní rok 2018/2019 byla stanovena úplata za předškolní vzdělávání:

  • Celodenní pobyt 270 Kč za měsíc.
  • Polodenní pobyt 2/3 z plné výše tedy 180 Kč.
  • Pokud dítě celý měsíc nenavštíví školku, platí pouze udržovací poplatek 100 Kč.

Výše stravného na školní rok 2018/2019

  • Celodenní strava (ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka) 33 Kč
  • Polodenní svačinka (ranní svačinka, oběd) 27 Kč