Program školní družiny při ZŠ a MŠ Nošovice školní rok 2018/2019

Září

Škola- stánek vzdělání…
* Zápis dětí do školní družiny, seznámení dětí se Školním řádem,
Řádem školní družiny
* Cesta do školy – bezpečnost a chování cestou do školy
* Poučení o bezpečnosti a chování dětí ve školní družině
* Naše škola – seznámení se s prostředím a provozem školy, zaměstnanci
* Začíná podzim – charakteristika období podzimu – pranostiky, proměny počasí, podzimní dekorace

Říjen

Příroda a my…
* Za dobrodružstvím přírody – poznáváme zvířata a rostliny v lese,
chování v přírodě, jak se mění příroda, roční období
* Les ve škole – úvod, plníme úkoly na říjen
* 28. Říjen – Den vzniku československého státu – význam
* Vycházky do okolí školy, pečujeme o Václava Jedličku
* Zdravotní kroužek – naše tělo – stavba, funkce jednotlivých částí těla
* Výstavka ovoce a zeleniny, podzimní koláže
* Ekologie – sledujeme hospodaření s vodou na naší škole, v domácnostech
* Kroužek vaření – ovoce a zelenina v našem jídelníčku

Listopad

Náš denní režim…
*Zásady pravidelného režimu – rozlišujeme povinnosti a zábavu
* Les ve škole – plníme úkoly na listopad
* Ekologie – doprava – dopravní prostředky a vliv na životní prostředí
* Halloween a dušičky
* Zdravotní kroužek – čistota půl zdraví – správná hygiena, pitný režim
* Volný čas – využití volného času, volnočasové aktivity
* Kroužek vaření – pečení medového pečiva na jarmark
* Vyrábíme adventní věnec, vánoční dekorace, svícny na jarmark

Prosinec

Vánoce,Vánoce přicházejí…
* Období adventní – charakteristika období,tvoříme adventní kalendář
* Vánoční jarmark – Mikulášská besídka
* Zvyky a tradice Vánoc, strojení vánočního stromečku
* Kroužek vaření – pečeme vánoční cukroví pro naše seniory
* Zdravotní kroužek – Chci být zdravý – dětské nemoci, jejich léčba, prevence
* Učíme se koledy, vyrábíme vánoční ozdoby, Ježíšek ve školní družině

Leden

Žezlo přebírá paní Zima…
* Charakteristika zimního období – pranostiky, počasí
* Zimní sporty- sáňkování, bobování, koulování, bruslení
* Vycházky do zimní přírody- sledujeme přírodu, krmíme ptáčky
* Ekologie – čistota ovzduší v naší obci
* Les ve škole – plníme úkoly na leden
* Zdravotní kroužek- úrazy a jejich nebezpečí, prevence, první pomoc při
úrazech
* Kroužek vaření – vitamínové čarování – ovocné a zeleninové pokrmy

Únor

Ve zdravém těle zdravý duch…
* Otužování a zdravý životní styl, běžná denní hygiena, význam, relaxace
* Náš zdravý jídelníček -význam , sestavování
* Ekologie- spotřební zboží – předměty na jedno použití
* Protidrogová prevence
* Dopravní výchova – učíme se dopravní značky
* Les ve škole- plníme úkoly na únor
* Kroužek vaření –Masopust a masopustní dobroty

Březen

Vítáme jaro…
* Vítání jara, sledování přírody, kalendář přírody, pranostiky na jaro
* Březen – měsíc knihy – besedy o oblíbených knihách
* Dopravní výchova – dopravní situace, chování na silnici
* Ekologie – Třídění odpadu, diskuze proč a jak třídit odpad, sběr papíru
* Les ve škole – plníme úkoly na březen
* Kroužek vaření – Den jódu ve ŠD

Duben

Chráníme životní prostředí…
* Duben – ekologická výchova – Den Země
* Velikonoční zvyky a tradice, zdobení kraslic
* Les ve škole – plníme úkoly na duben
* Cestujeme světem – mapy atlasy, internet
* Dopravní výchova – pravidla silničního provozu, měsíc bezpečnosti
* Kroužek vaření- pečení velikonočního pečiva
* Péče o rostliny ve školní družině, péče o zahrádku

Květen

Obec, v níž žijeme…
* Historie naší obce, současnost, kulturní a sportovní vyžití v obci
* Sbíráme historické zajímavosti a fotografie o naší obci
* Maminkám k svátku -vyrábíme dárečky pro maminky
* Les ve škole – plníme úkoly na květen
* Lehká atletika, míčové hry, pravidla
* Ekologie – energie a její úspory ve škole
* Kroužek vaření – krajová jídla – hledáme speciality z naší oblasti
* Den mléka ve školní družině
* Dopravní kroužek – jízda zručnosti, vyhodnocení, ukončení kroužku

Červen

Prázdniny jsou za dveřmi…
* Moji kamarádi a volný čas…
* Svátek dětí ve školní družině – odpoledne plné překvapení, her, zábavy
* Olympiáda v lehkoatletickém trojboji v Dobré
* Les ve škole – ukončení programu
* Poznáváme živočichy v našem okolí, chráníme je
* Smažení vaječiny, opékání párků
* Sportovní soutěže, hry, zábava…

Niklová Leona
vychovatelka ve ŠD