Informace vedoucí ŠJ pro rodiče dětí MŠ Nošovice

Výše stravného pro děti MŠ

Celodenní strava / ranní svačinka,oběd,odpolední svačinka / 33,- Kč
Polodenní strava / ranní svačinka,oběd / 27,- Kč
Ranní svačinka 9,- Kč

Děti, které dosáhnou v tomto školním roce 7 let už spadají do jiné

cenové kategorie a cena obědu bude výšší o 2,-Kč.

Celodenní strava / ranní svačinka,oběd,odpolední svačinka / 35,- Kč
Polodenní strava / ranní svačinka,oběd / 29,- Kč

Strava se odhlašuje den předem do 13 hodin u pí.učitelky
nebo telefonicky 558 641 688 nebo u vedoucí ŠJ na čísle 558 680 165.

V případě náhlého onemocnění nebo jakékoliv jiné nepřítomnosti dítěte v MŠ,/ není-li předem odhlášeno/ je možno vyzvednout oběd do nosiče v době od 11-13 hodin.

Další dny je rodič povinen oběd odhlásit, nebo si je může nadále odebírat za obvyklou cenu navýšenou o spotřební režii, která činí 28,-Kč za oběd.
V případě řádného neodhlášení dítěte strava automaticky propadá!

Částka za stravné bude odečtena z účtu vždy k 14.dni následujícího měsíce.

Prosím rodiče o pečlivé odhlašování dětí,abychom předešli pozdějším nesrovnalostem.

1.9.2018 Vedoucí ŠJ: Renáta Komenská