Informace pro ZŠ

Výše stravného pro žáky ZŠ

1. – 4. ročník /7-10 let/ 22,- Kč
5. ročník /11-14 let/ 24,- Kč

UPOZORNĚNÍ !!!

Dítě 1.den nemoci nebo jiné absence si může vyzvednout oběd za obvyklou cenu.
Další dny je rodič povinen obědy odhlásit nebo si je může nadále odebírat za cenu navýšenou
o spotřební režii,která činí 28,- Kč.
Jestliže nebude nahlášena žádná změna nebo odhláška,oběd automaticky propadá.
v Nošovicích 1.9.2018