Historie školství v Nošovicích

Historie školství v Nošovicích sahá do r.1874, kdy byla zahájena stavba jednotřídní školy a to v domě p.Vojkovského.

Se stavbou nynější školy bylo započato na jaře r.1912 a 1.září téhož roku byla školní budova slavnostně vysvěcena a za několik dní se v ní začalo vyučovat. V roce 2002 uplynulo 90 let jejího trvání. Budova za svého trvání prošla několika úpravami a přestavbami, z nichž největší proběhla v r. 1995, kdy během hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce elektřiny, vody a plynu. Za provozu tj. ve šk.roce 1995/96 byla přistavena nová část budovy, v níž se nachází MŠ, kuchyň s jídelnou a tělocvična. Nové prostory byly vybaveny zcela novým nábytkem. Slavnostní zahájení nově rekonstruované školy se uskutečnilo 2.září 1996.

Škola se v roce 2003 stala právním subjektem, jejímiž součástmi je mateřská škola, školní jídelna a družina. Zřizovatelem je Obec Nošovice.