Organizace školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOŠOVICE, 

 příspěvková organizace  

 

ředitel:                Mgr. Igor Slováček           tel. 558 641467

                                                                   mob.602 787828

ekonom:              p. Karin Klesniaková        mob.739 304656

 

vedoucí MŠ:         Bc. Jana Sklářová              tel.558 641688

mob.608 828291

mob.739 304663

vedoucí ŠJ:        p.Renáta Komenská           tel.558 680165

 

vychov.ŠD:        p.Leona Niklová                 tel.558 641467

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr.Michaela Neumahr   michaela.neumahr@slezskabrana.cz

 

IČO   :                         70978816

e-mail:                         zs.nosovice@seznam . cz

www stránky:                zsnosovice.cz

 

                     Orientace v Základní škole

Přízemí:

Šatny

         Odborná učebna    –  HV, hra na nástroj

         Školní družina       –  vedoucí p.Leona Niklová

         Svačinkárna         –  p. Iveta Havlíková

         Tělocvična

         Školní jídelna     

 

I.poschodí:

         Ředitelna           

         Sborovna

 

         I.třída  –  1. a 3.roč. –   TU  Mgr. Marie Švrčková

       II.třída  –  2. a 4.roč. –  TU  Mgr. Adéla Kocichová

     III.třída  –  5.roč.          –  TU  Mgr. Barbora Nováková

 

         Školnice               – p. Jarmila Kretíková

 

Mateřská škola –  vedlejší část budovy

 

II. poschodí

  Odborná učebna PC

  Odborná učebna VV

  Ekonom

 

                          Provoz školní družiny

   Pondělí                        7.00 – 7.45                   11.40   –   16.00

   Úterý                            7.00 – 7.45                   11.40   –   16.00

   Středa                          7.00 – 7.45                   11.40   –   16.00

   Čtvrtek                        7.00 – 7.45                    11.40   –   16.00

   Pátek                            7.00 – 7.45                   11.40   –   16.00   

 

 

                                  Provoz školy

 

                 Pondělí               6.30   –   16.00

                 Úterý                   6.30   –   16.00

                 Středa                6.30   –   16.00

                 Čtvrtek              6.30   –   16.00

                 Pátek                 6.30   –   16.00

 


Časový plán vyučovacích hodin

 

                   začátek hod.   konec hod.      přestávka

 

                                                                   7.45 –  8.00

1.hodina           8.00    –      8.45                8.45 –  8.55    

2.hodina           8.55    –      9.40                9.40 – 10.00

3.hodina          10.00    –     10.45            10.45 – 10.55

4.hodina          10.55    –     11.40            11.40 – 11.50

5.hodina          11.50    –     12.35            12.35 – 13.25

6.hodina          12.45    –     13.30

 

Ceník uskutečňovaných příjmů v Základní a mateřské škole v Nošovicích, platný od 1.9.2018

Měsíční poplatky:

Příspěvek na neinvestiční výdaje v MŠ

 • plná výše 270 Kč
 • při omezené docházce na 4 hod. – 180 Kč
 • pokud v měsí­ci není­ dítě ani jeden v MŠ – 100 Kč

Úhrada za dítě docházející do školní družiny – 110 Kč

Nájemné za 1 hod. v tělocvičně ZŠ

 • bez použiti sprch – 150 Kč
 • při použití sprch – 180 Kč

Nájemné za 0,45 hod. výuky na hudební nástroje a jiné kroužky – 25 Kč

Poplatky za den:

Stravné děti MŠ

 • celodenní­ – 33 Kč
 • polodenní­ – 27 Kč
 • pouze svačinky – 9 Kč
 • odpolední svačinky – 6Kč

Děti, které v daném roce dovršili­ 7let, nebo jsou sedmileté

 • celodenní – 35 Kč
 • polodenní. – 29 Kč

Stravné žáci ZŠ

 • od 7 do 10 let – 22 Kč
 • od 11 do 14 let – 24 Kč

Zaměstnanci – 27Kč

Cizí­ strávníci – 55 Kč

V Nošovicích, dne 29.8.2018                         Mgr. Slováček Igor – ředitel