Školní akce ve šk.r. 2018- 2019

Září Slavnostní zahájení šk.roku
Plavecký výcvik
Focení prvňáčků
Členská schůze Klubu rodičů
Vytrvalostní běh na ZŠ Dobrá

Školní olympiáda

Říjen Drakiáda s Klubem rodičů
Výstavka ovoce a zeleniny ve škole
I.etapa sběru papíru, plastů a víček
Cvičení v přírodě s využitím sport.vyb.
Halloween s Klubem rodičů
Péče o jehličnan zasazený
k výročí školy

Listopad Beseda – projekt Zdraví
Konzultační den
Vítání občanků
Péče o krmítko pro ptáčky

Prosinec Rozsvěcování stromečku
Předvánoční besídka s
s mikulášskou nadílkou
a jarmarkem
Zimní radovánky na sněhu a ledě

Leden Zápis do 1.ročníku
Kulturní pořad
Třídní schůzky
Lyžování a bruslení

Únor Jarní prázdniny
Recitační soutěž – tř., škol. a obv.kolo
Maškarní karneval

Březen Vybíjená s okolními školami na ZŠ Dobrá
II.etapa sběru papíru
Návštěva knihovny
Projekt zdraví – Den jódu
Velikonoční dílny

Duben BESIP
Cvičení v přírodě
Konzultační den
Den Země – úprava okolí školy
Slet čarodějnic

Květen Projekt zdraví – Den mléka
Dílny „Tatínkové s dětmi – maminkám“
Námětové cvičení
Návštěva MŠ v ZŠ
Olympiáda Školních družin
Členská schůze Klubu rodičů

Červen Den dětí s Klubem rodičů
17. ročník vybíjené –
Žáci 5.roč. : zaměstnancům školy a OÚ
Školní výlet
Rozloučení s páťáky
Slavnostní ukončení šk.roku