18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022Zápis dětí do MŠ Nošovice 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Zápis bude probíhat v období 2. – 14. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne pouze formální částí. Dle zákona § 37zákona č.500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku lze tedy doručit následujícími způsoby:

do datové schránky školy: z5pmfrn

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisemskolkanosovice@seznam.czzs.nosovice@seznam.cz

poštou

osobním podáním (s dodržením všech potřebných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví s rozhodnutím vlády ČR k ochraně obyvatelstva o vyhlášení nouzového stavu).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které k 31.8.2021 dosáhnou pěti let.

 

Formuláře nutné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 

1.  Žádost o přijetí dítěte do MŠ

2.  Vyjádření lékaře o řádném očkování (podmínkou přijetí dítěte do MŠ, je dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se povinnému očkování nebo mít doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) -  tato podmínka neplatí pro děti, které plní povinné školní vzdělávání (dosáhnou k 31.8.2021 pěti  let). 

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

 

3.  Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte)