15. 4. Anastázie

Zítra: Irena
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Základní informace ŠD

Základní informace ŠD

Naše školní družina

Naše školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 dětí.
Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které odpovídají potřebám dětí.

Co nabízí naše školní družina ?

  • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
  • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví.
  • Vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat.
  • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
  • Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
  • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
  • Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda-starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším.
  • Vedeme žáky k tomu, aby respektovali jeden druhého.