26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace ZŠ

Základní informace ZŠ

Základní škola a mateřská škola Nošovice

Naše škola je určena žákům 1.- 5.ročníku,kteří se vyučují ve třech třídách. Průměrný počet žáků ve škole se pohybuje kolem 40 dětí. Výhodou je menší počet dětí ve třídách. Děti z různých tříd tvoří ve skutečnosti jeden velký kolektiv, naučí se větší samostatnosti, pracují ve skupinách. Domácí prostředí je i účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům. Ve šk.roce 2007/2008 jsme začali v 1.ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na oblasti lidové zvyky a tradice, ekologii a výchovu ke zdraví.

O děti ZŠ se stará 5 pedagogických pracovníků a dva správní zaměstnanci.

Pro zdravý rozvoj našich dětí pořádáme každý rok ve všech ročnících plavecký výcvik, zajišťujeme svačinky, pitný režim.

Našim žákům nabízíme široké spektrum zájmových kroužků.

Škola poskytuje prostory k výuce soukromé hudební škole, aby žáci měli možnost hudebně se vzdělávat v místě bydliště a pronajímáme tělocvičnu.

Z mimoškolních činností, které mají na naší škole již dlouhodobou tradici je každoroční Předvánoční besídka s mikulášskou nadílkou a jarmarkem, Drakiáda, Halloween, Maškarní karneval a Dětský den. . Tyto akce pořádáme s Klubem rodičů.

Žáci naší školy se zapojují do různých soutěží, olympiád, zúčastňují se i dění ve vesnici jako je Vítání občanků.

Velkým přínosem je nový sportovní areál u školy, vybudovaný obcí Nošovice.

Součástí školy je mateřská škola, družina a jídelna.

Koncem školního roku 2012/2013 proběhla rekonstrukce ZŠ a MŠ Nošovice.
Přestavbu realizovala Obec Nošovice na základě dotace z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a Státního rozpočtu ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nošovicích.“

Slavností otevření školy spojené s oslavou 100.výroční školy a nošovickými slavnostmi proběhlo 31.8. 2013.