21. 6. Alois

Zítra: Pavla
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Poptávka služby - výběrové řízení na administrátora projektu

Poptávka služby - výběrové řízení na administrátora projektuZŠ a MŠ Nošovice vyhlašuje výběrové řízení o zpracování cenové nabídky na zajištění služby administrace projektu spolufinancovaného z IROP ve výzvě č. 92. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013334

Název projektu: Vybudování odborné učebny ZŠ

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 mil. Kč

Počet etap projektu: 1

 Základní milníky projektu:

  • poptávkové řízení na stavební úpravu WC splňující bezbariérovost (1. Q 2021)
  • administrace VZMR na dodávku nábytku a nábytkového vybavení (1. – 2. Q 2021)
  • administrace VZMR na dodávku ICT vybavení (1. – 2. Q 2021)
  • průběžná administrativní a konzultační podpora s příjemcem dotace (1. – 3. Q 2021)
  • komunikace s poskytovatelem dotace a případné zajištění změn v projektu (1. – 3. Q 2021)
  • dohled nad správnou fakturací a vedení oddělené účetní evidence v souladu s pravidly IROP
  • zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu (ZZoR) a vypořádání připomínek od poskytovatele dotace (3. Q 2021)
  • zpracování žádosti o platbu (ŽoP)a vypořádání připomínek od poskytovatele dotace (3. Q 2021)

 Práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy (předpoklad v prvním týdnu v lednu 2021)

Projekt musí být ukončen nejpozději k 30. 9. 2021

Fakturace ve 2. splátkách:

  • po ukončení VZ
  • po schválení ZZoR a ŽoP

 Nabídku předložte písemně na ZŠ a MŠ Nošovice, Nošovice 125, 73951"Výběrové řízení - neotvírat" nebo na e-mail zs.nosovice@seznam.cz nejpozději do 30. 12. 2020

Cena musí být vyjádřená v Kč bez DPH a vč. DPH a dále rozdělena na výdaje, které jsou uznatelným a neuznatelným výdajem.

Mgr. Igor Slováček