16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > UČIVO PRO DANÉ ROČNÍKY

UČIVO PRO DANÉ ROČNÍKY1. ROČNÍK období od 16. 3 – 20. 3 . 2020

 • Slabikář: vše po str. 53
 • Písanka: vše po str. 12
 • Matematika: vše po str. 8
 • Matematika žlutá: cokoli
 • Prvouka: vše po str. 46
 • AJ: PS – str. 37, 39

UČEB. – str. 40, 41,

2. ROČNÍK období od 16. 3 – 20. 3 . 2020,!!! Čj + čtení je na období od 16. 3. – 27. 3. 2020

 • ČJ: písemně do sešitu str. 70/ cv. 7, 8, 10, str. 71/ cv. 13, 14, 15
 • ČTENÍ: str. 90 – 91 – přečíst, zapsat (název, autor) a obrázek do sešitu

str. 96 – 99 přečíst, zapsat (název, autor) a obrázek do sešitu

str. 92 – 95 přečíst

 • Matematika: násobilka 3, srov. 23, 24
 • Prvouka: PS – str. 34

UČEB – str. 44, 45

 • AJ: opakování barev nahlas. Opakování částí obličeje  uč. 33 nahlas, písnička nahlas uč 35, hlasité čtení uč. 39, PS: 33, 35, 36, 37

3. ROČNÍK období od 16. 3. – 27. 3. 2020

 • ČJ: písemně do sešitu: 59/ cv. 2a), 3a),b) , 61/ cv. 2

ústně: 61/ cv. 1, 3

 • ČTENÍ: str. 118 – 119: přečíst, zapsat do sešitu N (název), A, S, I a nakreslit obrázek
 • SLOH: písemně do sešitu: 60/ cv. 1 e)

ústně: 60/ cv. 1 a)

 • PÍSANKA: str. 9 – 14
 • M: pracovní listy (byly dodány)
 • GEO: pracovní list – trojúhelník procvičování (byl dodán)
 • PRV:
 • AJ: číslovky 1-20 písemně i ústně zpaměti i pozpátku, popis obr. Uč 35, přečíst a přeložit ústně uč 37, poté PS 46 napsat dle vzoru v uč. mail. Zapsat do Vocabulary slovíčka z 5. lekce (PS 102)
 • PRVOUKA:učebnice str. 44 – 53 Do sešitu pokračovat ve zkráceném zápisu v podobě názvu kapitoly a opsaného zeleného odstavce (popisu, shrnutí), které mají číselné označení – konkrétně č. 6,7,8 až 13.

4. ROČNÍK období od 16. 3. – 27. 3. 2020

 • ČJ: pracovní listy – opakování vzory muž., žen, stř. rod, slovesa – úvod (byly dodány)
 • M: pracovní listy – čísla do 1 000 000 (byly dodány)
 • GEO : PS – 35, 36
 • PŘ: užitek ze zvířat – výpisky z učeb. + nalepit dodaný obrázek, pracovní list jaro – doplnit z učebnice, nalepit obrázek (bylo dodáno)
 • VL:
 • AJ: PS: 50 celé písemně, 49/2 opsat básničku, zapsat slovíčka z 5L – PS 96; učebnice: 39 – přečíst a volně přeložit, odpovědět ústně na otázky pod textem
 • VLASTIVĚDA: Atlasy ČR, slepé mapy z webových stránek – procvičovat polohopis- pohoří ČR, vodstvo ČR, města ČR. Učebnice str. 29 – do sešitu nadpis, výpisek a obrázek podnebných pásů.

5.ROČNÍK

 • PŘ: práce s učebnicí (číst bezobratlí, nalepit dodané poznámky, učit se), vypracovat pracovní list obratlovci s pomocí učebnice (učit se)
 • M: dokončit procvičení jednotek délky: učebnice 74/11, 12, 13. strana 75/16, 17, 18 – vše písemně do sešitu, Jednotky času (jedná se o opakování a procvičení učiva, NIC nového!!!), nastudovat učebnice 76 zelený rámeček + 76/1 ústně, písemně: 2., 3., 4., 5, 6, 7, 8, Procvičení učiva jednotek času v PS: str. 10 a 11
 • GEO: Obsahu obdélníku – učebnice 128 (číslování se může lišit, důležitý je nadpis učiva „Obsah obdélníku“) – 128/1 – ústně, písemně za použití vzorečku 128/2, Do sešitu Geo: 128/3,4; Opakování Obsah čtverce – učebnice 129 (číslování se může lišit, důležitý je nadpis učiva „Obsah čtverce“) – ústně 129/1,2, dále písemně: 129/4 za použití vzorečku, 5,6. Opakování obsahu čtverce a obdélníku – PS strana 48
 • ČJ – procvičování číslovek: uč. Písemně 143/1,2,3; shrnutí číslovek: 144 celé (možno nakopírovat a vlepit do sešitu); opakování SLOVES – pročíst uč. 146-147 žluté rámečky. Pís. 147/2 – písemně do sešitu – nejprve vypište na kartičky všechny slovesné tvary z celého cvičení – potom je rozřaďte podle zadání a) b) c) d) e)
 • ANGLICKÝ JAZYK – Dopsat slovíčka ze 4. lekce: PS 83/2. a 3. sloupec, shrnutí 3. lekce: PS 67/1,2 obojí písemně, opakování času – uč. 40/1 nahlas přečíst,

40/2a písemně do sešitu zapsat čas a pak slovně Procvičit: PS 32/2, Uč ústně 41/4 číst + odpovědět na otázky 1,2; Do sešitu nadpis „Prepositions AT, ON“ – OPSAT TABULKU 41/5           ; Do sešitu nadpis „Days of week“ – opsat z 41/ tabulka; UČ 41/6 obrázková tabulka, přečíst, pochopit, potom cvičení 7 písemně – dle vzoru (ke každému dni 1 otázka a 1 odpověď) a potom 41/8 – vytvořit věty dle vzoru; PS: 33/3, 4, 5; Učebnice čtení textu nahlas strana 42 + ústně překlad

 • VLASTIVĚDA: Atlasy Evropy, slepé mapy z webových stránek – procvičovat polohopis – evropská pohoří, vodstvo, poloostrovy, ostrovy, státy. Učebnice str. 16-18, do sešitu nadpis, výpisky jednotlivých oblastí a ze str. 18 přepsat a správně určit dvojice.