17. 7. Martina

Zítra: Drahomíra
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídyZákladní škola a mateřská škola Nošovice vyhlašuje zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2022/2023

Místo a datum konání:

ZŠ Nošovice, Nošovice 125, 73951 – prostory 1. třídy

21. duben 2022, v době 15 – 17h.

 

Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) vyplní a podepíše Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (případně žádost o odklad) do školy  v den zápisu dítěte. S sebou přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

 

Po podání žádosti škola přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

 

Zápis 2.png

 

Co naše škola nabízí:

 • nízký počet žáků ve třídách
 • rodinná atmosféra
 • školní vzdělávací program zaměřený na ekologii, výchovu ke zdraví a lidové zvyky a tradice
 • odborné učebny - jazyková, PC a výtvarná výchova
 • samostatná výuka českého jazyka v každém ročníku
 • výuka angličtiny od 1. ročníku
 • projektová výuka, exkurze, soutěže
 • velké třídy s hracími koutky
 • třídy vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektorem, tablety
 • nápravy specifických poruch učení
 • možnost venkovní výuky v environmentálních zahradách
 • sportování v multifunkčním areálu školy
 • plavecký výcvik
 • odpolední zájmovou činnost např. keramika, sportovní hry, hra na hudební nástroj, šikovné ruce, gymnastika
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • školní družina s ranním (6.50 - 7.50h) a odpoledním (11.40 - 16.30h) provozem
 • zřizovatel základní školy Obec Nošovice poskytuje finanční dar všem nastupujícím prvňáčkům