26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Hygienické podmínky provozu Mateřské školy

Hygienické podmínky provozu Mateřské školyHygienické podmínky provozu Mateřské školy Nošovice

od 1.9.2020

 

Vážení rodiče,

ke splnění hygienických a bezpečnostních podmínek, musíme VŠICHNI dodržovat určitá pravidla!!!

 

·         Minimalizovat velké shromažďování osob před školkou a v prostorách šaten

·         Pro všechny osoby vcházející do budovy školky platí povinnost zakrytí úst a nosu.

·         Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).

·         Dítě bude zaměstnancem školky přebráno na schodišti u dveří (abychom zabránili velkému pohybu dospělých osob v prostorách školky)

·          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.

·         Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem – zabezpečí zaměstnanec školky

·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit, učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout)  

·       Dítě s alergií přinese potvrzení lékaře, že není infekční a může do kolektivu.

·       Při vstupu do budovy mateřské školy použijte dezinfekci

 

·        Od dětí  se první den nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekce rukou, úklid a dezinfekci všech prostor, dodržování základních hygienických pravidel, zamezení vstupu do budovy nemocným osobám atp.

První den školy seznámí všechny děti a zaměstnance školy s hygienickými pravidly.

  • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve školce, neprodleně dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve školce a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte
  • V izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem dítěte

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

 

 

 

 

V Nošovicích, dne 26.8.2020

 

                                                                                                          

                          Mgr. Igor Slováček

                                                                                                                ředitel školy