15. 4. Anastázie

Zítra: Irena
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Podmínky otevření MŠ - 11. květen 2020

Podmínky otevření MŠ - 11. květen 2020Vážení rodiče,

mateřská škola, včetně všech zaměstnanců, je na pondělí 11. května 2020 připravena J!

 Provoz mateřské školy od 6.30 – 16.30 zůstává zachován!

Organizačně se děti pravděpodobně rozdělí do dvou skupin (tříd) po cca 15 dětech, každá skupina (třída) bude mít své stálé dvě učitelky (rozdělení najdete ráno na dveřích šaten)

PROSÍM, čtěte pečlivě a pozorně!!!

Zvažte, prosím, všechna možná rizika, ať už to k vašim dětem nebo k vám samotným, či k osobám žijících ve společné domácnosti!!!

Ke splnění hygienických a bezpečnostních podmínek, musíme VŠICHNI dodržovat určitá pravidla!!!

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

·         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

·         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

·         Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

·         Před školkou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

·         Pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu.

·         Doporučuje se, aby do školky děti nevodili prarodiče (osoby v rizikové skupině)

·         Z organizačních důvodů budeme děti do MŠ přijímat do max. 8 hodiny

V prostorách mateřské školy

·         Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).

·         V šatně mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu

·         Pokud je v šatně víc jak 2-3 dospělé osoby, vyčkejte venku (nutno dodržovat 2m rozestupy)

·         Dětskou roušku vložte do silonového sáčku a vložte do pytlíku na věšáku (aby se nestalo, že roušky popadají, když se budeme chystat na pobyt venku)

·         Dítě bude zaměstnancem školky přebráno na schodišti u dveří (abychom zabránili velkému pohybu dospělých osob v prostorách školky)

·          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.

·         Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem – tohle s dítětem zabezpečí zaměstnanec školky

·         Z hygienických důvodů jsme odstranily všechny zubní kartáčky, do konce školního roku si děti v mateřské škole mýt zoubky nebudou

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ nepřijmout), které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

·         Doporučuje se, aby školka měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                b) při proti nádorové léčbě,

                c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

                 

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školky – tedy v pondělí 11. května 2020 předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení:

·         písemné čestné prohlášení ( zde příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školky umožněn. 

Všichni si přejeme a věříme, že se naše životy pomalu vrátí do normálu. Pokud my všichni budeme dodržovat daná pravidla, můžeme toho dosáhnout! 

PROSÍM, pokud byste našli, byť jen jeden možný rizikový faktor, zvažte přítomnost vašeho dítěte ve školce.

Z organizačních důvodů je nutné potvrdit nástup vašeho dítěte do MŠ!

Děkuji a mějte se hezky a hlavně zdravě!!!

 Za MŠ Sklářová Jana