14. 4. Vincent

Zítra: Anastázie
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat v období 2. – 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne pouze formální částí. Dle zákona § 37zákona č.500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku lze tedy doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: z5pmfrn
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - skolkanosovice@seznam.cz. zs.nosovice@seznam.cz
  • poštou
  • osobním podáním (s dodržením všech potřebných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví s rozhodnutím vlády ČR k ochraně obyvatelstva o vyhlášení nouzového stavu).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které k 31.8.2020 dosáhnou pěti let.

 

Formuláře nutné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

1.  Žádost o přijetí dítěte do MŠ

2.  Vyjádření lékaře o řádném očkování (podmínkou přijetí dítěte do MŠ, je dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se povinnému očkování nebo mít doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) -  tato podmínka neplatí pro děti, které plní povinné školní vzdělávání (dosáhnou k 31.8.2020 pěti  let). V současné situaci nenavštěvujte osobně svého dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží:

3.    Čestné prohlášení tom, že je dítě řádně očkováno

4.    Kopii očkovacího průkazu

Zástupce ředitele pro MŠ porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen ZDE.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (viz formuláře níže), že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Praktického lékaře kontaktujte také v případě chybějící povinné vakcíny, která byla způsobena zdravotním stavem dítěte, případně koronavirovou situací v ČR. I v tomto případě je jeho vyjádření nezbytné (v opačném případě bude přerušeno přijímací řízení vašeho dítěte). Pak využijte opět formulář níže, „Vyjádření lékaře“. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Po doručení žádosti mateřská škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky - sms zprávou a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přiděleným číslem. 

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informování v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.