16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICEINFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání nařízení č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin, k dispozici na webových stránkách krajské hygienické stanice a v příloze této zprávy.
 v návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:
Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
• U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).
• U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků včetně žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce (státní jazykové zkoušky v tomto období nelze konat), školy tedy povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.
• U středních škol a konzervatoří se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Tento zákaz se nevztahuje
▪ na žáky plnící povinnou školní docházku (nižší stupeň víceletých gymnázií, 1. až 4. ročník konzervatoře oboru vzdělání Tanec);
▪ na praktické vyučování;
▪ na školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
▪ na školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
▪ na praktické školy jednoleté a dvouleté.
Tam, kde se uplatňuje tento zákaz, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky. Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně, a to jak ve školách, tak u zaměstnavatelů.
• U vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktickou přípravu. Pro praktickou přípravu a distanční výuku platí to, co je uvedené u režimu středních škol.
• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
• Dále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
2
 v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Příloha:
Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 26/2020 ze dne 1. 10. 2020.
Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020.