20. 6. Květa

Zítra: Alois
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Nošovice

Zápis do první třídy ZŠ a MŠ NošoviceV souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis k povinné školní docházce uskuteční v termínu 1. – 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou ke stažení na webových stránkách školy (dva formuláře v příloze – 1. zápisní list, 2. žádost o přijetí).

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné provést v elektronické podobě, a to do datové schránky dané školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo poštou.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky budou zákonní zástupci postupovat stejně, žádost o odklad (formulář 3. žádost o odklad) povinné ŠD lze najít opět na webových stránkách školy. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

 

Kontakty:        datová schránka školy           z5pmfrn

                        email školy                             zs.nosovice@seznam.cz

                        adresa školy                           Nošovice 125,  739 51

V Nošovicích dne 31. 3. 2020

Mgr. Igor Slováček, ředitel školy

Formuláře ke stažení zde:

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad školní docházky