18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Nošovice bude probíhat v období 2. – 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne pouze formální částí. Dle zákona § 37 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku (tiskopis níže) lze tedy doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy z5pmfrn
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  – skolkanosovice@seznam.cz  zs.nosovice@seznam.cz
  • poštou
  • osobním podáním (s dodržením všech potřebných opatření v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví s rozhodnutím vlády ČR k ochraně obyvatelstva o vyhlášení nouzového stavu).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které k 31.8.2020 dosáhnou pěti let.

Formuláře nutné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  1. Žádost o příjetí dítěte
  2. Vyjádření lékaře o řádném očkování
  3. Čestné prohlášení o očkování
  4. Očkovací kalendář

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (5 let do 31. 8. 2020).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. Prohlášení, že je dítě řádně očkované (tiskopis viz. výše)
  2. Doloží kopii očkovacího průkazu

Zástupce ředitele pro MŠ porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen výše.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (formulář výše), že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Praktického lékaře kontaktujte také v případě chybějící povinné vakcíny, která byla způsobena zdravotním stavem dítěte, případně koronavirovou situací v ČR. I v tomto případě je jeho vyjádření nezbytné (v opačném případě bude přerušeno přijímací řízení vašeho dítěte). Pak využijte opět formulář výše „Vyjádření lékaře“.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.